Astroloji

Gökyüzünde bulunan yıldızların, gezegenlerin ve diğer cisimlerin birbirlerine göre aldıkları konumlara, hangi açı ile durduklarına ya da birbirlerine nasıl etki ettiklerine bakarak, gördükleri bu gökyüzü haritasını yorumlayan bilim dalına astroloji denilmektedir. Yunanca astrologos kelimesinden gelen astrolojinin kelime anlamı yıldız bilimidir. Genellikle astronomi adı verilen ve yine gökyüzü ile ilgilenen başka bir bilim dalıyla karıştırılsa da tam olarak aynı işi yapmamaktadırlar. En basit mantıkla yaklaşıldığında astronomi somut bir bilimken astrolojinin incelediği konular soyuttur. Astronomi, astrolojinin yorumlama yaptığı haritayı çizen ya da gökyüzüne bakarak bu haritayı çıkartan yani gezegenlerin kütleleri, büyüklükleri, hızları gibi somut olaylarla ilgilenen bir bilim dalıdır. Örnek verecek olursak; şu anda gökyüzünde bulunan gezegenlerin ve yıldızların hızlarını, hangi yönde ilerlediklerini, eksenlerine göre duruş açılarını, birbirlerine göre konumlarını belirleyen astronomidir. Çizilen ya da oluşturulmuş olan bu haritadaki konumların, açıların ya da hızların kişilerin geleceklerini nasıl etkilediğini, bu etkilerin burçlara nasıl yansıdığını, çizilen bu haritaya göre hangi burca ne olduğunu belirleyen bilime astroloji denmektedir. Günümüzde bu yorumlamaların günlük olarak yapılması da günlük burç yorumu olarak geçmektedir.

astroloji-nedir

Burç olarak adlandırdığımız kavram, kişilerin doğum tarihlerine göre ait oldukları bir kategori ya da bir grup olarak adlandırılabilir. Günümüzde bir yıl 12 farklı zaman aralığına bölünmüştür ve her aralık farklı bir burcu temsil etmektedir. Zaman aralıklarının bölünme işlemi yıldızların ve gezegenlerin kritik değişimlerine bağlı olarak yapılmıştır. Astrolojiye göre, hangi zaman aralığında doğduğumuza bağlı olarak kişiliğimizde ya da karakteristik özelliklerimizde bazı değişimler olmaktadır. Örnek olarak 7 aralık günü doğan biri yay burcudur ve genel hatlarıyla bakıldığında özgürlüğüne düşkün, kolay kolay pes etmeyen, mücadeleci ruhlu biri olması muhtemeldir. 28 ekimde doğan bir başka kişi akrep burcu özelliklerine sahip olacaktır ve bu özellikler arasında içine kapanık olma, duygusallık ve aşırı kinci bir yapı bulunmaktadır. Uğurlu gün, sayı ve rengimiz, hangi dönemlerde nasıl bir şansa sahip olacağımız, ruhsal yapımız gibi özelliklerimiz de doğum haritamıza bakılarak bilinebilir.

 

astroloji