Astroloji ve Burçlar

İlk çağ oldukça gerilerde kaldı. Astrolojinin doğumu da bu çağlara kadar uzanmaktadır. İlk kayıtlar astrolojik çizimlerin Çin’e kadar dayandığını göstermektedir. Bu belgeler Hint astrolojisinden bile eskidir. Tevrat incelendiğinde de astrolojinin kullanıldığı görülmektedir. Batı uygarlıklarının astrolojisi Mısır astrolojisinden oldukça etkilenmiştir. Daha birçok ülkede astrolojik kayıtlara ulaşılmıştır ve bölgelerin birbirinden etkilenmediği de olmuştur.

Müslümanlık da astrolojiden etkilenmiştir. Bu etkilenmenin kökeni İdris Peygamber’e kadar uzanmaktadır. İdris Peygamber aldığı vahiyleri astroloji yoluyla açıklamıştır.

Astrolojinin pozitif bir bilim olup olmadığı tartışmalıdır. Aynen kimya, fizik, biyoloji gibi bir bilim olduğunu savunanlar oldukça çoktur. Çünkü astrolojinin bir metodu, yöntemi ve istatistiki değerlendirmeleri vardır.

Teknolojinin gelişmesi ile zamanımızda daha kolay ve daha hızlı araştırmalar yapmak mümkün hale geldi. Bu sayede işin içine akademisyenler de girdi ve astroloji ile ilgili daha net açıklamalara ulaşılabildi. Bu birikim sayesinde astroloji insanların hayatında önemli bir alan oldu. İlk zamanlardan bugüne farklı medeniyetlerde var olarak günümüzdeki haline ulaştı.

astroloji ve burclar

Astrolojinin teorisi şöyle açıklanabilir: Evren ve insanlığın kaynağı aynı temelden yaratılmıştır. İnsanlığın yerdeki eylemleri ile gökteki eylemler bir çeşit paralellik gösterir. Güneş ve Ay tutulmaları, gezegenlerin açıları ve konumları astrolojinin yorum yaparken dikkate aldığı eylemlerdir. Göksel hareketler birbirleriyle bağlantılı olarak kişinin karakter özellikleri, fiziksel görünüşü, aşması gereken engeller üzerinde etkisini gösterir.

Astroloji deyince akla hemen burçlar gelmektedir. Aynı astroloji gibi burçlar da çok eski zamanlara dayanmaktadır. Eski kaynaklardan birinde kırk sekiz burçtan bahsedilmektedir. Bugün kabul edilen burçlar: Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık’tır.

Zodyak burçlarında simgelenen belirli fiiller vardır. Koç, varım; Terazi, bağdaştırıyorum; Boğa, sahibim; Akrep, kuşkulanıyorum; İkizler, düşünüyorum; Yay, inanıyorum; Yengeç, hissediyorum; Oğlak, yaralanıyorum; Aslan, istiyorum; Kova, icat ediyorum; Başak, ayrıştırıyorum; Balık, düşlüyorum demektir.

Gökteki her cisimle burçlar arasında uyumlu titreşimler vardır. Normalde her burcun yöneticisi olarak bir gezegen bulunmaktadır. Fakat Venüs, Merkür ve Marsın yönetici gezegen olduğu ikişer burç vardır.

Kim olduğumuz sorusu astrolojik okumalarla cevap bulmaktadır. Kişinin en büyük kaygılarından biri olan kendini anlamlandırma çabası devam ettiği sürece astrolojik okumalar önemini kaybetmeyecektir.

 

astroloji-ve-burclar