Bedava Gerçek Fal Baktır

Bedava Gerçek Fal Baktır

Fal bakmak eski Türkçe’de ırklamak veya ırk saçmak anlamına gelmektedir. Kırgız, Kazak, Uygur ve Orta Asya Türklerinin kendine özgü fal yöntemleri mevcuttur. Örneğin Kazak Türkleri koyun-keçi pisliklerini fal bakmada kullanırken Kırgızlar nohut, fasulye ve taş kullanarak fal bakmaktaydı. Fal yöntemleri kültürden kültüre değişiklik göstermekle beraber ortak amaç gelecekten haber almaktır. İnsanoğlu her daim geleceğin bilinmezliği karşısında  güvensizlik  duymuş, fal ve kehanet yöntemleriyle bu güvensizliği giderme yoluna gitmiştir.

Fal ve falcılığın gelişimini incelediğimizde antik dönemde Mısır, Babil ve Çin’de fal yöntemlerinin var olduğunu gösteren belgelere rastlanmıştır. Bu coğrafyalarda fal metotları hem dini amaçlarla kullanılmış hem de tıp pratiklerinin tamamlayıcısı olmuştur. Eski çağlarda Yunan ve Roma imparatorluğuna baktığımızda ise  fal ve kehanet savaş zamanına karar verilmesinden hükümdarlara eş seçimine olmak üzere çok geniş bir alanda kullanılmıştır. Bu bölgede Oraculum adı verilen gelecekle ilgili sorulara cevap bulmak için gidilen kutsal yerler bulunmaktaydı. Bu inanışa göre Oraculum’da gelecekle ilgili soruların cevapları bir rahip aracılığıyla verilirdi.

Günümüz Türkiye’sine gelindiğinde  fal ve kehanete olan ilginin aynı şekilde sürdüğünü söylemek mümkündür. Osmanlı zamanından bu yana en aşina olduğumuz  fal çeşidi olan kahve falı baktırmak modern Türkiye’de de popülaritesini korumaktadır. Yirmi yıl öncesine kadar kahve falına komşu veya arkadaş sohbetlerinde bakılmakta veya iyi bir falcı bulmak için şehrin diğer ucuna gidilmekteydi. Mobil cihazların ve internetin hayatımıza girişiyle fal yöntemleri farklı bir boyut kazanmıştır. Falın internet ortamına taşınmasıyla netten fal baktırmak artık mümkündür.

Mobil cihazların günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle fal yöntemleri mobil uygulamalarda yerini almıştır. Artık kahve fincanınızın farklı açılardan resmini çekip ilgili platforma yüklemek suretiyle resimli sanal kahve falı baktırmak mümkündür. Falınız telefonunuza gönderilmekte, falınıza ulaşmak sadece birkaç dakika almaktadır. Ayrıca fala para ödemek istemeyen fal meraklıları bedava gerçek fal baktırabilecekleri uygulamaları tercih edebilir.

Doğası gereği insanoğlunun merak duygusundan kurtulamayacağı göz önüne alınırsa fal ve kehanet yöntemlerinin insanlığın yok oluşuna dek varlığını sürdürebileceği öngörülebilir. Fal yöntemlerinin teknolojiyle eş zamanlı olarak gelişmesi bu durumu kolaylaştıracaktır.