Borsa Teknik Analizleri Nelerdir?

Borsa Teknik Analizleri Nelerdir?

Borsa; şirketlerin hisse senetlerinin alınıp satıldığı bir nevi pazardır. Bu hisse senetlerini alanlar, söz konusu şirkete ortak olmuş sayılırlar. Şirketlerin karlarından (eğer şirket kar ederse) ortaklıkları nispetince paylarını alırlar. Buna temettü denir. Bir başka gelir elde etme yöntemi de spekülasyondur. Yani hisse senetlerinin fiyat hareketleri. Hisse senedinin fiyatının daha da yükseleceğine inanan yatırımcılar, o hisse senedine daha yüksek bir fiyat vermeyi kabul ederler. Hisse senedini daha ucuz bir fiyattan almış olan yatırımcı da eğer aradaki fark kendisini tatmin ediyorsa elindeki hisse senedini satar. Aradaki farkı da kar hanesine yazar. Bir borsa yatırımcısı fiyatı artacak olan hisse senedini bulmaya çalışır. Fiyatı artacak olan hisse senedi nasıl bulunur? Bu konuda analiz yöntemleri imdadımıza yetişir.

Borsa Teknik Analizleri Nelerdir?

 Temel Analiz

Analiz yöntemlerinden ilki temel analizdir. Kar eden, sermayesini büyüten şirketlerin borsada da fiyatının artacağı ön görüsüyle-ki çoğu zaman doğrudur, hareket eden temel analistler, şirket bilançolarını didik didik ederek sağlam, yatırım yapılabilecek şirketleri belirlemeye çalışırlar. Tahmin edileceği üzere, bu durum yüksek bir bilgi birikimi ve gerektirir ve çok zaman alır. Bu kadar bilgi ve zaman gerektirmeyen yöntem ise borsa teknik analizleridir.

 Teknik Analiz

Teknik analiz, sadece bir veriyi temel alır o da fiyattır. Bir teknik analiste göre bir şirket hakkında ne kadar çok bilgiye sahip olunursa olunsun, hisse senedinin fiyatının yönü bilinemez. Çünkü hissenin fiyatı, alıcıyla satıcı arasındaki konsensüsle belirlenir. Borsa teknik analizleri nelerdir? diye bir soru sorduğumuzda karşımıza destek-direnç çizgileri, hareketli ortalamalar ve indikatörlerden oluşan bir okyanus çıkar. Çoğu kişinin yabancı olduğu bu kelimeler teknik analiz araçlarıdır. Bu araçları kullanan analist, alıcıların ne zaman iştahlandığını, satıcıların hangi seviyelerden piyasaya hakim olduğunu belirleyerek giriş ve çıkış zamanını tayin eder.