Büyücü Kartı

Tarot kartlarının en önemli kısmını Büyük Arkana kartları oluşturmaktadır. Toplamda 22 adet Büyük arkana kartı bulunurken bu 22 kart 2 kısma ayrılmıştır. İlk 11 Büyük Arkana kartı dış deneyimlerini, dış dünyayı, sahip olduğunuz ve olacağınız ödülleri işaret ederken diğer 11 kart ise içsel dünyanız ile ilgili geçmiş ve gelecek hayatınızda olacak gelişmeleri ifade etmektedir.

buyuk-arkana-buyucu

Büyük Arkananın 01 numaralı ikinci kartı Büyücü kartıdır. Bu kartın düz gelmesi durumunda anahtar kelimeniz özgüven ve beceri olmalıdır. Kartın falınızda ters çıkmasında ise aklınıza gelmesi gereken il kelimeler çekimserlik, duraksama ve bilgelik olmalıdır. Büyücü kartının yönetici gezegeni ise Merkürdür.

Büyücü kartında büyücü şapkası takan yaşlı ve uzun sakallı bir adam, küçük arkananın simgeleri olan para, kupa, kılıç ve değnek sembolleri ile beraber görülmektedir. Büyücünün şapkasının tepesinde ise sonsuzluk işareti bulunmaktadır. Bu yaşlı adamın bir eli yukarıya diğer eli ise aşağıya bakmaktadır. Bunun anlamı ise hem maddi hem de manevi dünya ile ilişki ve iletişim halinde olduğunu göstermektedir.

the-magician

Bu kart zeka, beceri ve özgüveni temsil eder. Gizli bilimler ve bilinmeyene olan merakı sembolize eder. Bu kartı seçen kişinin kendi kaderini kendisinin yönlendirebileceğine dair bilgiler verir. Büyük sorunların bile üstesinden tek başınıza, bilginiz sayesinde gelebileceğini gösterir. Büyücü kartı, kendini ve dış dünyayı bilmesinin yanı sıra altıncı hissi ve diğer bilinmeyen güçlerinde temsilcisidir. İmkansız ve olumsuz gözüken tüm olaylar bu kartın verdiği enerji ile gerçekleşecektir.