El Falında Çizgilerin Anlamları

el fali çizgilerinin anlami

El falı, yüzyıllar öncesine dayanan hatta şiromansi olarak da bilinen bir gizli bilimdir. El falı bakarken kalp çizgisi, hayat çizgisi ve de akıl çizgisini iyi yorumlamak ve ifade edebilmek çok önemlidir. Hayat çizgisi; kişinin yaşama gücünü temsil etmekle birlikte, yaşamın uzunluğunu, kişinin sağlıkla ilgili durumunu ve de canlılığını ifade eder ve anlatır. Akıl çizgisi; kişinin aklını, zekasını, duygusal yapısını ve yaratıcılığını anlatır. Kalp çizgisinden ise pek çok şeyi anlamak mümkündür. Çünkü kalp çizgisi kişinin sevme yetisini, sevilme yetisini, duygusal yaşadığı durumu anlatır. Yaşamış olduğu hayal kırıklıklarını da bu çizgi ile görmek mümkündür. Elin içinde iki yatay çizgi bulunur ki kalp çizgisi burada serçe parmağa doğru uzanan orta parmak veya işaret parmağından başlayan üstteki yatay çizgidir. Bazı kişilerde sadece bir tane yatay çizgi bulunur, bu çizgi kalp çizgisidir. İşte bu çizgi aklın kalp ile birleştiği çizgi durumuna gelir. El falı son derece önemli bir faldır çünkü yaşamı anlatan bir faldır. Bu temel çizgilerin dışında görünmeyen çizgilerde bulunur ki bu çizgiler; şöhret çizgisi ve kader çizgisi olmak üzere 2 çizgidir. Şöhret çizgisi; başarıyı, kader çizgisi ise kaderi gösterir. El falı kişinin yaşamı ile ilgili çok güzel ipuçları verir. Bir kişiye el falı bakarken öncelikle parmaklarına bakmak gerekir. Eğer işaret parmağı yüzük parmağından uzunsa bu kişi pozitif değerlere çok önem veriyor demektir. Ama yüzük parmağı işaret parmağından uzun ise o zamanda kişi için şan daha önemlidir. Çizgilerin en önemli özelliklerinden bahsederken; hayat çizgisinin canlılığı, akıl çizgisinin zekayı ve kalp çizgisinin de duygusal durumu ifade ettiğini söylemek gerekir. El falını yorumlarken bu temel bilgilerin dışında ihtiyaç duyulan en temel özellik ise, el falı bakan kişinin yorum yapabilmek için sezgilerini kullanması gerektiğidir.

el-fali-cizgileri