Endüstride Hammaddenin Önemi Nedir?

Endüstride Hammaddenin Önemi Nedir?

Hammadde; bir ürünü elde etmek için bir dizi işlemden geçirilen, maksimum verimliliği sağlaması gereken maddedir. Bir ürün üretilirken birden çok hammadde çeşidi kullanılabilir. Bunlardan en uygununu seçmek ürün maliyetini doğrudan etkilemektedir. Maliyet analizi yapılırken hammaddenin payı oldukça büyüktür. Bu sebeple bir ürün elde edilmek istenirken ona en uygun hammadde seçilmelidir.

 Endüstride hammaddenin önemi nedir?

Hammadde elde edilmek istenen ürünü maksimum seviyede ortaya koymalıdır; Yani iki hammadde düşünün; biri aynı işlemlerden geçirilip %70 verimlilikte ürün verebiliyorken diğer hammadde %90 veriyorsa en yüksek verimlilikte olan seçilir.

Hammadde maliyet analizinin %70ini oluşturur; Bir ürünü ortaya koyduktan sonra satış fiyatı belirlenirken maliyet analizi yapılır. Elde edilen maliyet analizinin üstüne eklenen pay kâr olarak düşünülür ve satış fiyatı belirlenir. Hammadde fiyatı maliyet fiyatının %70’ini oluştururken kalan pay işçilik ve tesis giderleridir. Bu sebeple hammadde fiyat olarak uygun olmalıdır.

Hammadde kalitesi ürün kalitesini doğrudan etkiler; bu sebeple hammadde istenen kalitede olmalıdır.

Hammadde tesisi giderlerini doğrudan etkiler; Ürün elde edilirken hammaddenin geçirilmesi gereken işlem Endüstride Hammaddenin Önemi Nedir?sayısı ne kadar az olursa işletme giderleri de o kadar az olur. Örneğin; A maddesi beş, B maddesi 10 işlemden geçirilerek C maddesi elde ediliyor. A maddesinden C maddesi üreten fabrikanın giderleri B maddesinden C maddesi üreten fabrikaya göre iki katıdır. Yani işlem sayısı ile tesis giderleri doğru orantılıdır.

Hangi sektör olursa olsun hammaddenin önemi büyüktür. Tüm sektörler için ortak olan hammadde özelliklerini ortaya koyduk. Bunun yanında farklı sektörler için farklı seçenekler de ortaya konabilir. Örneğin; demir-çelik üretimi yapan bir tesis için hammaddenin saf olması çok büyük önem taşır çünkü mevcut safsızlıklar ürün kalitesini doğrudan etkiler. Bunun yanında proses işlemlerinin de sayısının artmasına sebep olur.