Fal Nedir?

Fal nedir, gerçekliği var mıdır, günah mıdır gibi sorular yıllarca insanoğlunu aklını kurcalayan sorulardır. Kısaca anlatmak gerekirse fal, bazı araçlar ve malzemeler kullanılarak insanların geleceğini tahmin etme ve karşılarına çıkacak olaylarda onlara yol gösterme amacıyla yorumlar yapmaktır. Fal bakan kişiye falcı denir ve genelde canlı ve cansız varlıkların enerjilerini hissedebilme, diğer boyutlardaki varlıklarla iletişim kurabilme gibi yetenekleri vardır. Bunlara ek olarak 6. hisleri güçlü ve hayal gücü gelişmiş kimselerdir. Fal kültürü milattan önceki dönemlere kadar dayanan bir kültürdür. Yıllar içerisinde bazı oyunlar fala ya da bazı fallar oyuna dönüştürülürken bilimsel amaçla oluşturulan bir çok kart ya da yöntem de fal bakmak için kullanılmaya başlanmıştır.

fal nedir

Tarihte çeşitli dönemlerde dini ya da siyasi sebeplerle birçok fal yasaklanmış, fal bakan kişiler çeşitli işkencelere maruz kalmış ya da öldürülmüştür. Örnek verilecek olursa Ortaçağ’da iskambil ve tarot kartlarını kullanmak bazı ülkelerde tamamen, bazı ülkelerdeyse sadece iş günlerinde yasaklanmıştır. Müslüman, Hristiyan veya Yahudi dinlerinden birini benimsemiş olan kişilerin de fal baktırması ya da bakması dinlerin kuralları gereği yasaktır ve günah kabul edilmektedir fakat günümüzde yasalar gereği fal bakmak ve baktırmak serbesttir. Çoğu kişi hayatlarını fallarında çıkan bilgiler üzerine kuruyorken daha büyük bir çoğunluk ise falı sadece eğlence aracı olarak görmektedir ve genellikle fallara ciddiyetle ve gerçekten hissederek bakabilen falcı sayısı çok azdır.

fal

Türk kültüründe fal nedir diye sorulduğunda akla gelen ilk fal kahve falıdır. Osmanlı zamanında saray cariyeleri tarafından oluşturulan, geliştirilerek tüm Osmanlıya ve Türk-İslam devletlerine yayılan, daha sonrasında da Türk kültürüne yerleşen kahve falı, internet kullanımının ve akıllı telefon kullanımının artmasıyla cep telefonlarından bile bakılabilir hale geldiği için popülaritesi artmıştır. 21. yüzyılda Müslüman ülkelerde en çok bakılan fal türü olmuştur. Tarot ve katina falları da günümüzde bayanlar arasında yaygın olarak baktırılan ve rağbet görmeye devam eden fallardandır.

fal-nedir