Kahve Falı Baktır

En ilkel insandan günümüz insanına değişmemiş bir alışkanlık vardır: Geleceğe hükmetme isteği. İnsanoğlu geleceği bilmek ister, bu sayede geleceği hakkında söz sahibi olacaktır. Bu düşünce şekli geçmişten günümüze devam etmiş ve bir yöntemin oluşmasını sağlamıştır: Kahve falı baktırmak. Fal baktıran kişinin kafasında oldukça fazla soru vardır. Bunlardan bazıları ilişkileriyle, sağlıklarıyla, kariyerleriyle ilgilidir. Fal baktıran kişiler benzer sorularla fal baktırırlar fakat herkesin fincanında çıkan semboller kişiye özel yorumlanır.

kolay-kahve-fali-bakimiHer şeyin olduğu gibi kahve falı bakmanın da adabı vardır. Öncelikle kahve falı bakılan kişi fala inanmalıdır. Fala bakacak kişi konsantre olmalı, baktıranla bağ oluşturmalı ve iyi niyetli olmalıdır. Kahve hep aynı noktadan içilmelidir. Fincan kapatılırken içe doğru çevrilirse kişinin iç dünyasına, dışa doğru çevrilirse dış dünyasına ait yorumlara ulaşılır. Kahvenin çevrilişine de değinmek gerekir. Fincan kapandıktan sonra bir kez veya üç kez çevrilir. Çevrilirken dikkat edilmesi gereken fincanda fazla şekil bırakılmasını sağlamaktır. Kişi kapatırken dileğini tutar. Fincan soğuyunca açılır. Açılması gereken süre yaklaşık on dakikadır. Bu işlemler yapıldı ama fal bakacak kişi bulunamadıysa imdada günümüz teknolojisi yetişir. Fotolu fal baktırmak artık mümkündür. Bunun için yapılması gereken adabına uygun kapatılmış fincanı fotoğraflamak ve kişinin kendine uygun bulduğu internet mecrasına göndermektir. Fotoğraflı fal baktırmak günümüz insanının oldukça rağbet ettiği bir uygulamadır. Fotoğraf ilgili siteye gönderilir ve merakla sonuç beklenir. Resimli fal baktırma sayesinde fincandaki şekiller yorumlanır.

Kahve fincanındaki şekilleri yorumlamak maharet ister. Harflerin, sayıların, şekillerin görülebilmesi ve bunların yorumlarının bilinmesi gereklidir. Her şekil aynı şekilde yorumlanmaz, mesela yolun yorumu birden fazla şekilde yapılır. Yol başarıya, başlangıçlara delaletken, dönemeçli ve uzunca yol ise koşulların oluşması için zaman olduğunu belirtir. Yol çizgisi kalınsa kişinin hayatında büyük bir değişiklik olmayacağı şeklinde yorumlanabilir. Yolun daralması ise hayat çizgisinde kısa sürede değişiklikler olacağını belirtir. Yolun etrafında çıkan semboller de yolun daha değişik şekillerde yorumlanmasını sağlar. Görüldüğü üzere bu yorumlamaları yapmak çok da kolay değildir ve beceri ister.

Fal bakılırken dikkat edilmesi gereken bir unsur da fal bakılan kişinin çok üzülmesine veya sevinmesine sebep olmamaktır.

Görüldüğü üzere ilkellikten ne kadar uzaklaşmış olsak da, modern dünyada yaşıyor olsak da geçmişin izlerini taşımaktayız. İnsanlığın geleceğe duyduğu merak geçmeyecektir. Bu da fala duyulan isteğin hiç azalmayacağı yönünde değerlendirilebilir.