Kehanet Yöntemleri

Günümüzde sadece bir kaç yöntemi uygulanıyor olsa da Antik ve Orta Çağ da kabilelerin, toplumların, uygarlıkların ve çoğu halkın kaderi kahinlerin söyledikleri şeylerle şekil alırdı. Hükümdarların ve halkın üst tabakasındaki insanların kendilerin özel birden çok kahinleri vardı ve her birinin kehanette bulunmak için kullandığı yöntemler farklıydı.

kehanet-yontemleriAruspis adı verilen Romalı kahinler tanrılar için kurban edilen hayvanların ölme anındaki hareketlerini, iç organlarını ve kurban etme töreninde kullanılan su ya da tütsü gibi malzemeleri inceleyerek uygarlığın genel durumu, savaşlar ya da halkın geleceği hakkında kehanetlerde bulunurlardır. Piromansi yöntemi ile kehanette bulunanlar kurbanın yakıldığı ateşe bakarak geleceği söylerken Kapnomansi yöntemini kullanan kahinler ateşten çıkan dumanın şeklini, bütünlüğünü ya da yönünü inceleyerek tanrıların kurbanı kabul edip etmediğini haber verirlerdi. Duman ayrık, yamuk, cılızsa ya da dış etkenler sebebiyle kolayca sönerse bu işaretler felaket demekti yani tanrılar kurbanı kabul etmemişti. Tütsüden çıkan dumana göre kehanette bulunmaya Lebanomansi denirken herhangi bir soru sorularak yere saçtıkları unun aldığı şekle göre yorum yapmaya da Kritomansi denmektedir. Kutsal kuşların hareketlerini inceleyerek kehanette bulunan kişilere Ogür denmektedir ve kahinler arasında saygınlığı en çok olan kişilerdir. Yer çatlaklarına, yüzey şekillerine ya da atılan bir taşın hareketlerine bakılarak kehanette bulunulmasına Jeomansi denilir ve eskiden olduğu kadar günümüzde de Araplar arasında çok yaygın bir kehanet yöntemidir.

Tarih boyunca en popüler olan kehanet yöntemleri bunlar olsa da daha onlarca yöntem de bulunmaktadır. Günümüze kadar gelen ve hala etkin bir şekilde kullanılan bazı yöntemlerden bahsedecek olursak; rüya esnasında görülen bazı nesneleri ve olayları yorumlamaya Oniromansi denilmektedir ve rüyada görülen şeylerin gelecekten haber verdiğine inanılmaktadır. İskambil ve tarot kartları gibi kartlarla açılımlar yaparak kehanette bulunma işine de Kartomansi denilmektedir ve günümüzde kullanılan en popüler kehanet yöntemleri arasındadır.

 

kehanet yontemleri