Numeroloji

Numeroloji yani sayı bilimi, tıpkı astroloji gibi, tarihi Antik Çağ’a kadar uzanan bir bilim dalıdır. Numerolojiye göre evrendeki hiçbir şey rastlantı ya da tesadüf değildir. Gördüğümüz ya da göremediğimiz her şey sayılarla alakalıdır ve belirli bir düzende ilerlemektedir. Tarihte bilinen her uygarlık numerolojiyle ilgilenmiş ve bu konuda kendilerince bazı kurallar belirlemişlerdir. Bu kurallara örnek olarak her uygarlığın ya da dinin kendine göre uğurlu ve uğursuz sayısı olması gösterilebilir. En çok verilen örnek olarak, Babil’de 28 sayısı kutsaldı. 28 sayısının kutsal kabul edilmesinin sebebi, 7 ve 4 gibi iki kutsal sayının çarpımı olması ve aynı zamanda ilk 7 sayının da toplamı olmasıdır. Bu şekilde karar verilerek ya da denemeler sonucunda, her uygarlık kendisi için bazı sayılar bulmuştur.

nümerolojiNumerolojinin kullanım alanları ve kaynakları her zaman için sınırsızdır. Bir uçta batıl inançlara ve rivayetlere dayanıyorken diğer uçta toplumun yapısına ve bilinçaltına da dokunmaktadır. Numerolojinin fal olarak kullanılmasındaki asıl amaç kader sayısınızı ya da kişisel sayınızı bulmak ve daha sonrasında da bu sayının anlamına göre yorumlamalar yapmaktır. Antik Çağlardaki numeroloji cetvellerini günümüze uyarlayarak oluşturulan çağdaş cetvellerini kullanarak kader sayınızı bulabilirsiniz.

Kader ya da kişisel sayınızı bulabilmek için isim ve soyisminizdeki her harfe karşılık gelen rakamı bulup bunları toplamalısınız. Evlenme ya da daha farklı sebeplerle isim ya da soyisminiz değiştiyse, değişikliği önemsemeden doğumda size verilen isim ve soyisminizi kullanmalısınız. Çağdaş numeroloji cetveline göre harflerin karşılıklarına bakacak olursak; A, J, S ve Ş bire; B, K, T ikiye; C, Ç, L ,U ve Ü üçe eşittir. D, M ve N dörde eşitken E, N ve W beşe denk gelmektedir. F, O, Ö ve X altıya; G, Ğ, P ve Y yediye; H, Q ve Z sekize ve son olarak I,İ ve R ise dokuza eşittir. Bu talimatlara göre isim ve soyisminizdeki harflere karşılık gelen rakamları toplayıp, en son tek haneli bir sayı çıkana kadar toplama işlemine devam ederseniz kişisel sayınızı bulmuş olursunuz.

Ayrıca bu yöntemle doğum sayınızı, gönül ve kişilik sayınızı da bulabilirsiniz. İsim ve soyisminizdeki sesli harfleri belirleyip sadece bunlara karşılık gelen rakamları toplarsanız gönül sayınızı bulabilirsiniz. Aynı işlemi sessiz harflerle yaparsanız da kişilik sayınızı bulursunuz. Doğum sayınızı bulmak için ise gün, ay ve yıl olarak tam doğum tarihinizdeki rakamları toplamanız gerekmektedir. Tekrar hatırlatmamız gerekirse, bu üç sayınızı bulurken de en sonda tek haneli bir sayıya ulaşana kadar rakamları birbiriyle toplamanız gerekmektedir.

Numeroloji hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

numeroloji