Numerolojide Sayılar

Sayı bilimi olarak da bilinen numeroloji; evrendeki her olayın, kişinin, canlı ve cansız varlığın varolma ya da davranış sebeplerini sayılar ile açıklamaya çalışır. Numerolojiye inanan kişilere göre evrendeki her şey sayılarla alakalıdır, evrenin düzeni sayılarla işlemektedir. Tarih boyunca bütün uygarlıklar az da olsa numerolojiyle ilgilenmiştir ve sayılara göre kendilerince uğurlu ve uğursuz sayılar gibi bazı kurallar da koymuşlardır.

numerolojide sayılarNumerolojide sayılar olumlu, kuşkulu ve olumsuz olarak üç grupta incelenir fakat 73’ten büyük sayıların bir sınıfı yoktur. Eğer herhangi bir olaya numeroloji ile yaklaşıldığında sonuç 73’ten büyük bir sayı çıkarsa, bu sayının rakamları birbirleriyle toplanmalı ve sayı 73’ten küçük hale getirilmelidir. Sınıflarına göre sayıları inceleyecek olursak; 1, 3, 4, 7, 10, 17, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 34, 37, 40, 46, 52, 55, 61, 64, 69, 70 ve 73 olumlu sayılar olarak kabul edilirken 9, 11, 13, 20, 21, 29, 36, 38, 45, 47, 49, 51, 54, 56, 63, 65, 67 ve 72 kuşkulu sayılardır. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 26, 28, 32, 33, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 48, 52, 53, 57, 59, 60, 62, 66, 68 ve 71 ise olumsuz sayılardır. Olumsuz sayılardan birine sahip olmanız hayatınızın tahmin edilemeyen bir süre boyunca aksiliklerle ve negatif enerji ile dolu olacağını göstermektedir. Olumlu sayılar ise hayatınızdaki pozitifliği, şansı ve iyiliği temsil eder. Eğer kuşkulu sayılardan herhangi biri çıkarsa durumunuz hakkında yorum yapılamamaktadır.

Numerolojide sayılar bu şekilde gruplandırılsa da bunun detaylandırılarak 1’den 9’a kadar her rakama bir anlam yüklenilerek bakılan fal türleri de mevcuttur. Örnek olarak, ad ve soyadın sayısal karşılığının numeroloji ile bulunarak, çıkan rakama göre yorumlama yapılması ile bakılan başka bir sayı falı yöntemi verilebilir. Bu yöntem internet kullanımının artması ve insanların sayılar hakkında daha çok bilgilenmesi sonucu popülerliğini arttırmıştır.

numerolojide-sayilar