Sektörel Su Tahsis Planının Amacı

Su tahsisinin tarihine bakıldığında Amerikalı bir çiftçi ve bir madencinin arazide faaliyetlere başlamadan önce ne miktarda su kullanacaklarını öğrenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bunu öğrenmek için de ilk su tahsisi o zamanlarda gerçekleşmiş olmaktadır.

Planın Amacı

Günümüze gelindiğinde ise sektörel su tahsisi; toplumsal ihtiyaçların karşılanması su kaynaklarının etkin ve düzenli bir şekilde kullanımını baz almaktadır. Tüketiciler arasında adil ve dengeli dağıtıma riayet edilmek amaçlanmaktadır. Ekosistemdeki silsilenin düzenli bir şekilde devam etmesi için ilk başta suyun canlılar üzerinde dengeli dağıtılması önem arz etmektedir. Canlılar arasında insanlar ilk başta önem arz ettiği için öncelikli dağıtım insanlar arasında düzenli dağıtılması amacıyla sektörel su tahsisi gayet güzel olmaktadır.

Planın hazırlanmasında; su kaynaklarının mevsimsel ve iklimsel değişikliklere göre durumu, su kullanımı dolayısıyla ortaya çıkan faydaların sınıflandırılması, kurak zamanlar dikkate alınmaktadır. Temel amaç, içme ve kullanma suyu olmaksa da tarımsal faaliyetlere de el atmaktadır. Tarım arazilerinin de su ihtiyacını gidermede sektörel su tahsisi planlama yapmaktadır. Fabrikalarda da gereksiz su kullanımının önüne geçmek amacıyla ihtiyaca göre su tahsisi yapılmaktadır. Bu gibi düzenlemelerin yapılması neticesinde olası bir kuraklık döneminin de önüne geçilmiş olmaktadır.

Yaşanabilecek Muhtemel Sorunlar

Su ile alakalı herhangi bir düzenleme gelmiş olmasaydı, suyun kullanımında sıkıntılar boy göstermiş olmaktaydı. Suyun aşırı ve bol kullanımıyla birlikte kuraklık dönemlerinde su bulma sıkıntısı ile karşı karşıya kalınmış olacaktı. Fakat bu konuda yapılan düzenlemelerin yeni olması bir takım problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu hususta kanun ve tüzüklerde detaylı bilgi bulunmamaktadır. Örgütlenme konusunda eksikler bulunmaktadır. Amaçlar ve politikalar tam olarak tanımlanmamaktadır. Bu konuda eldeki veriler yetersiz olmaktadır. Su tahsisi ile alakalı uzman kişilerce eğitimler az yapılmaktadır. Yine de faaliyetler zamanla gelişme göstermektedir.