Sinema Filminde Neler Olmalı?

Sinema denince film sektörü ve eğlence içerikli yapımlar akla gelmektedir birçok kesimde fakat; sinema bir tek bu kalıp içerisinde yerleştirilecek kadar kalıplaşmış ve kısıtlanmış bir sektör veya uygulama değildir. Sinema insanların kendilerinden birçok şey bulabildikleri, farklı kültürlere tanık olabildikleri ve hayata bakış açılarının değişime uğramasına etken olan birçok uygulamanın bulunduğu bir görsel sanattır.

Dünyada çok büyük bir gelişim gösteren bu görsel sanat unsuru aynı zamanda birçok insanın hayalini gerçekleştirmesine, tanınmasına, gelişmesine, kültür kazanmasına ve kendini bulmasına yardımcı olmaktadır. Bazen bir korku, bazen duygusal, bazen romantik, bazen bilim kurgu ve birçok başlık altında toplayabileceğimiz konu ve başlıkla karşımıza çıkmaktadır.

 PEKİ BİR SİNEMA FİLMDE NELER OLMALIDIR?

Hayatın bütün gerçeklerini göz önünde yaşatan bu yapımlardan beklenti aslında insanın kendinden bir ve yahut birçok şeyi bulabilmektir. Kısacası bizi eğitebilecek, yönlendirebilecek yapımlara ihtiyacımız vardır ve bu yapımları izlerken hep bunu ararız bulabildiğimiz birçok yapım birçok yerde karşımıza çıktığı gibi bizi yakından bile ilgilendirmeyen ama başkaları için birçok şey ifade eden yapımlar ile de karşılaşmaktayız.

Bu yapımlar insan nitelikli yapıldığından dolayı çok yönlü ve çok kavramlı yapımlar ortaya çıkmaktadır. bu yapımlardan beklentilerde kişiden kişiye değişmekte olduğu gibi çok yönlü ve farklı anlamlı yapılar olarak gelişme göstermektedir. Bu görsel sanat yapımlarını icra eden kişilerde o duyguları benimsemeli ve insan özlü kaliteli yapımlar hayata geçirmelidir o yapımı izleyen biri aşkı, hüznü ve sevinci kendi duygular imiş gibi benimsemeli ve hissetmelidir.

Görsel sanatların icra edildiği bu alan her zaman insanı bilinçlendiren,eğiten, düşündüren ve ufkunu açan kaliteli görsel bir ziyafet sunmalı ve bu sektöre gereken yatırımlar yapılmalıdır. Çünkü; her şey duyguların dışa vurumu içindir sinemada bu insani özelliklerin görsel sanata dönüştürüldüğü bir sanat dalıdır.