Türkiye'de Hangi Endüstriyel Bitkiler Yetiştirilir?

Türkiye’de Hangi Endüstriyel Bitkiler Yetiştirilir?

Endüstrinin Köklenmiş Bitkileri

Türkiye çok geniş iklim sahalarını üzerinde barındıran ve bu sayede birçok canlının yaşamasına imkân sağlayan coğrafik bir bölgedir. Baktığımız zaman milyonlarca tür ve cinsin ayni habitatı paylaşıp doğal bir ekosistem oluşturduğunu görürüz. Endüstri Bitkileri’de bu ekosistemin önemli parçalarından biridir. Peki, nedir Endüstri Bitkileri?

Endüstri Bitkileri adından da anlaşılacağı gibi işlenip endüstri ürünü olabilecek tarım ürünlerine denmektedir. Sanayi Bitkileri olarak da anılmaktadır. Peki, Türkiye’de hangi endüstriyel bitkiler yetiştirilir? Diye sorulursa en bilindik örnekleri mısır, tütün, pamuk, şeker pancarı, çay, ayçiçeği, gül, zeytin, fiğ ve korunga olacaktır.

Türkiye'de Hangi Endüstriyel Bitkiler Yetiştirilir?

Endüstri Bitkileri genelde devlet desteği ile birlikte faaliyet sürmektedir. Biraz daha bu kavramı açacak olursak şöyle söyleyebiliriz. Örneğin Karadeniz Bölgesi iklimi ve doğal coğrafyası itibari ile çay yetiştiriciliğine elverişlidir. Eğer burada yaşayan ve tarımla uğraşan kişiler çay yetiştirirlerse ve bu şekilde ekonomiye katkıda bulunup sanayilerde işlenmesine aracı olurlarsa devlette belli destekleme bütçelerini onlara ayırdığını belirtmiştir. İşte bu şekilde Türkiye’deki bütün coğrafyalar tarım havzalarına ayrılmıştır.

Türkiye Endüstri Bitkileri yetiştiriciliği bakımından zengin bir coğrafyaya sahiptir. Başka ülkelere kıyaslandığında yetiştirilen ürün sayılarının o ülkelere göre çok daha fazla olduğu görülmektedir. Bugün bakıldığında genelde süs bitkisi olarak nitelendirilen Gül’den bile hem gül yağı, hem kolonya hem de reçel yapıldığı ve bunun satışlarının da oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Diğer ülkelere bakıldığında gül yağı üretiminin yapıldığı sınırlı sayıda ülkelerden biri olduğu da göze çarpacaktır.

Yine mısır da buna benzer olarak hem yağı hem konserveliği hem unu hem de taze tüketimi yaygın olarak yapılan endüstri bitkilerindendir. Ekonomiye kattığı değerler de küçümsenecek oranlarda değildir. Bütün örnekler teker teker incelenerek ürün çeşitliliği daha da sıralanabilir ancak genel anlamda Türkiye’de endüstri bitkilerinin durumu bu şekildedir.