Canlı Kahve Falı Baktırmak

Canlı Kahve Falı Baktırmak

Kültürümüzde en bilinen ve popüler fal türü olan kahve falının amacı kişinin yakın geleceğine dair bilgi vermek ve tahminlerde bulunmaktır. Kişinin ne zaman evleneceği, yakın zamanda gerçekleşecek yolculuklar, beklenen gelişmeler, alınması muhtemel her türlü mülk, sonuçlanması beklenen iş görüşmeleri, alınması umulan para vb. meseleler kahve telvesi kalıntısının aldığı şekillere dayanarak yorumlanmaktadır. Ayrıca kişinin şimdiki durumu ve problemlerinden de bahsedilmektedir.

Kahve falı insanları bir araya getirmesinden dolayı sosyal olarak birleştirici bir gelenektir. Bu fal türünü basit bir kehanet aracı olarak kabul etmemiz doğru olmaz. Kahve falı aynı zamanda insanların birbirlerine sıkıntılarını anlattığı, sırlarını paylaşıp dertleştiği bir iletişim aracıdır. Kahve falının insanlara verdiği olumlu mesajlarla insan psikolojisi üzerinde pozitif bir etkide bulunduğu söylenebilir. Bu açıdan insanlar üzerinde psikolojik bir rahatlama da sağlamakta, iyileştirici bir görev üstlenmektedir. Kahve falı bakılması kolay olması nedeniyle diğer fal türleri arasından sıyrılmış, ülkemizde en bilinen fal geleneği olmuştur.

Günümüzde internetin hayatımızda önemli bir yer kaplaması ve falların çağa ayak uydurmasıyla çoğu insan internetten fal baktırmayı tercih eder. Başta kahve falı olmak üzere iskambil falı, domino falı, zar falı, tarot falı, renk falı, su falı, el falı gibi birçok fal çeşidine internetten ulaşabilirsiniz.

Sanal falcıların ortaya çıkışıyla canlı kahve falı baktırmak da mümkün hale gelmiştir. Sanal kahve falı baktırabileceğiniz bu sitelerde ister bilgisayarınızın web kamerasını açabilir isterseniz cep telefonunuzdan kahve fincanının resmini çekip yükleyebilirsiniz. Bedava hizmet veren onlarca uygulama mevcut olmakla beraber falı meslek edinen sanal falcılardan parayla fal baktırabilirsiniz. Kahve falını eğlence amaçlı tercih edenler olduğu gibi daha ciddi amaçlarla fal baktıranlar da vardır. Bu açıdan kahve falı insanların ihtiyaçlarına her açıdan cevap veren bir fal türüdür. Fala gösterilen ilginin artması bu konuda geliştirilen internet uygulamalarını da arttırmıştır.

Fal yöntemleri teknolojinin hızına ayak uydurarak toplumun geleceğe yönelik merak ihtiyacını her dönem gidermiş, yerleşik bir olgu haline gelmesiyle kültürümüzün bir parçası olmuştur. Bireylere verdiği duygusal ve manevi destekle hayatımızda olmaya da devam edecektir.

Bedava Gerçek Fal Baktır

Bedava Gerçek Fal Baktır

Fal bakmak eski Türkçe’de ırklamak veya ırk saçmak anlamına gelmektedir. Kırgız, Kazak, Uygur ve Orta Asya Türklerinin kendine özgü fal yöntemleri mevcuttur. Örneğin Kazak Türkleri koyun-keçi pisliklerini fal bakmada kullanırken Kırgızlar nohut, fasulye ve taş kullanarak fal bakmaktaydı. Fal yöntemleri kültürden kültüre değişiklik göstermekle beraber ortak amaç gelecekten haber almaktır. İnsanoğlu her daim geleceğin bilinmezliği karşısında  güvensizlik  duymuş, fal ve kehanet yöntemleriyle bu güvensizliği giderme yoluna gitmiştir.

Fal ve falcılığın gelişimini incelediğimizde antik dönemde Mısır, Babil ve Çin’de fal yöntemlerinin var olduğunu gösteren belgelere rastlanmıştır. Bu coğrafyalarda fal metotları hem dini amaçlarla kullanılmış hem de tıp pratiklerinin tamamlayıcısı olmuştur. Eski çağlarda Yunan ve Roma imparatorluğuna baktığımızda ise  fal ve kehanet savaş zamanına karar verilmesinden hükümdarlara eş seçimine olmak üzere çok geniş bir alanda kullanılmıştır. Bu bölgede Oraculum adı verilen gelecekle ilgili sorulara cevap bulmak için gidilen kutsal yerler bulunmaktaydı. Bu inanışa göre Oraculum’da gelecekle ilgili soruların cevapları bir rahip aracılığıyla verilirdi.

Günümüz Türkiye’sine gelindiğinde  fal ve kehanete olan ilginin aynı şekilde sürdüğünü söylemek mümkündür. Osmanlı zamanından bu yana en aşina olduğumuz  fal çeşidi olan kahve falı baktırmak modern Türkiye’de de popülaritesini korumaktadır. Yirmi yıl öncesine kadar kahve falına komşu veya arkadaş sohbetlerinde bakılmakta veya iyi bir falcı bulmak için şehrin diğer ucuna gidilmekteydi. Mobil cihazların ve internetin hayatımıza girişiyle fal yöntemleri farklı bir boyut kazanmıştır. Falın internet ortamına taşınmasıyla netten fal baktırmak artık mümkündür.

Mobil cihazların günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle fal yöntemleri mobil uygulamalarda yerini almıştır. Artık kahve fincanınızın farklı açılardan resmini çekip ilgili platforma yüklemek suretiyle resimli sanal kahve falı baktırmak mümkündür. Falınız telefonunuza gönderilmekte, falınıza ulaşmak sadece birkaç dakika almaktadır. Ayrıca fala para ödemek istemeyen fal meraklıları bedava gerçek fal baktırabilecekleri uygulamaları tercih edebilir.

Doğası gereği insanoğlunun merak duygusundan kurtulamayacağı göz önüne alınırsa fal ve kehanet yöntemlerinin insanlığın yok oluşuna dek varlığını sürdürebileceği öngörülebilir. Fal yöntemlerinin teknolojiyle eş zamanlı olarak gelişmesi bu durumu kolaylaştıracaktır.

 

Online Fal Baktırma

Online Fal Baktırma

Eski Türkçede Irk fal anlamına gelmektedir. Falcılık da kâhinlik ve bir insanın kalbinden geçeni bilebilmek olarak tanımlanmıştır. Hiçbir topluma ait olmamasıyla falcılık evrensel bir nitelik taşımaktadır. Gelecekte neler olacağına dair sürekli bir merak içinde olan insanlar kehanette bulunabilme yeteneğine sahip olduğuna inanılan falcılara danışmışlardır. Dünya tarihinin başlangıcından bu yana bilinmeyeni öğrenme isteği hiç dinmemiş, gelecekten haber almaya dair sürekli bir arayış içinde olunması yüzlerce fal çeşidinin doğmasına neden olmuştur.

Farklı araç ve yöntemlerin kullanılmasıyla fal çeşitleri günümüzde çeşitlilik kazanmıştır. Değişik yaklaşımlarla bilinmezi bilinir kılma arzusu falı hayatımızın vazgeçilmez bir öğesi yapmıştır. Kahve falı baktırmak Türk toplumunun en çok tercih ettiği fal yöntemidir. Bu fal çeşidinde fincan ve tabakta kahve telvesinin aldığı şekiller ayrı ayrı yorumlanmakla beraber yapılan yorumlar aynı zamanda bir bütünlük arz etmektedir. Fincan kapatılmadan önce dilek tutulmalı, tek bir kişi falı yorumlamalıdır. Kimi falcılar sadece iyi şeyleri söylerken kimi falcılar da hem olumlu hem olumsuz haberleri vermektedir. Bu falcının tercihine bağlı bir durumdur. Falcının fala bakan kişiyle bir bağ kurabilmesi fal seansının daha verimli geçmesi açısından önemlidir. Kahve falı geleceğe dair sorunların çözümlenmesine katkıda bulunmasıyla kişiye aynı zamanda psikolojik bir rahatlama da sağlamaktadır. Toplumun her kesimini kapsayan bir fal çeşidi olmasıyla birleştirici bir etkisinin olduğu da söylenebilir.

Teknolojinin sunduğu yeniliklerle kahve falı da internet uygulamalarındaki yerini almıştır. Artık online sanal kahve falı baktırmak mümkündür. Kahve falı için ihtiyacınız olan tek şey internet erişiminizin olması. Online kahve falı baktırabileceğiniz internet ve mobil uygulamaların çeşitliliğiyle her daim fala ulaşmanız mümkündür.

Sanal platformların gelişimiyle kahve falı çağın gereklerine ayak uydurmayı başarmış, kültürümüzdeki yerini daha da sağlamlaştırmıştır. Geliştirilen uygulamalarla mobil cihazınızdan kahve fincanının değişik açılardan resmini çekerek fotolu kahve falı baktırabilirsiniz. Fincan fotoğrafını gönderdikten birkaç dakika sonra fal yorumunuz telefonunuza gönderilmektedir.

Görünen o ki bilinmeyen geleceğe dair merakımız devam ettiği sürece fal hayatımızdaki varlığını koruyacaktır.

Online Kahve Falı

Online Kahve Falı

İnsanlık geçmişten bugüne her şeye anlam bulma, geleceği anlamlandırma çabası içindedir. Herkes geleceğini bilmek ister. Gelecek bilinirse ona hükmetmek de mümkün olacaktır. Bu bilinmeyene duyulan merak fal metotlarının oluşmasını ve gelişmesini sağlamıştır. Bu metotların geçmişi Mezopotamya’ya dayanır. Babil döneminde çeşitli dillere çevrilerek batı Avrupa’ya, Çin’e kadar ulaşmıştır.

Fala inanmak kökeni insanlığın tarihine kadar dayanan eski bir gelenektir. Fal baktırırken kullanılan araçlar değişmişse de fal geleneğinin önemi azalmamıştır. Bazı fal araçları şunlardır: İskambil kâğıtları, domino taşları, renkler, sayılar… Günümüz Türkiye’sinde en sık kullanılan araçlardan biri ise kahvedir.

Kahve falı baktırmak için hazırlık aşaması oldukça keyiflidir. Çünkü süreç kahvenin içilmesiyle başlar. Oldukça geçmişe dayanan ve klasikleşmiş bu fal baktırma yöntemiyle kişiler meraklarını tatmin ederler. Gelecekleriyle ilgili merak ettiklerini keşfederler. Bedava fal baktırabilecekleri gibi parayla fal baktırmak da mümkündür.

Her şeyin sanalı nasıl ki varsa kahve falının da online çeşidi vardır. Kahve falına online baktırmak birçok kolaylık sağlamaktadır.

Peki bu kadar gelenekselleşmiş, hayatımıza girmiş kahve nasıl falına bakılacak hale getirilir. Önemli olan eski usulleri unutmamaya çalışmaktır. Makine tercih edilebilir elbette ama bakır cezvede pişirmek daha makbuldür. Kahve falına bakılacak kişi için kahve tek kişilik pişirilmelidir. Kahveyi pişirirken kahve ve şeker ayarlanmalıdır. Kahve sade olabileceği gibi orta şekerli, şekerli de olabilir. Eğer fal bakılacaksa kahvenin şekerli olması telvelerde oluşan sembollerin daha rahat yorumlanmasını sağlar. Sıra geldi kahveyi içen kişinin yapması gerekenlere. Öncelikle falına bakılacak kişi kahveyi hep aynı noktadan içmelidir. Fincanın sapını ilk eline aldığında hangi tarafıyla tuttuysa o elle devam etmelidir. Örneğin fincanı eline sağ elle aldıysa sağ eliyle içmeye devam etmelidir. Geriye kalan telvenin çok sulu ya da çok katı olmamasına dikkat etmelidir. Sıra kapatmaya geldiğinde mutlaka dilek dilemelidir. Kahveyi içen kişi bir de fala inanıyorsa gereken tüm şartları yerine getirmiş olur.

Kahve falına bakacak falcının da bilmesi gereken pek çok şey vardır. Bunların başında sembolleri yorumlayabilme yeteneği gelir. Teker teker sembollerin anlamlarını bilmeli, fincandaki yerlerine göre yorumlamalı ve fincandaki diğer şekillerle bağlantısını kurabilmelidir. Eğer fal bakmanın incelikleri biliniyorsa, kahve falına bakacak kişi kötü niyetli değilse kişi geleceğe dair olumsuz düşüncelerinden kurtulur ve manevi tatmin sağlamış olur. Bu manevi tatmin birçok kişiyi fal baktırmaya yönlendirmektedir.

İnternetten Kahve Falı Baktır

Türk kahvesi çok ince ince öğütülerek cezvede pişirilir. Bir fincan kahve için bir ya da iki çay kaşığı kahve kullanılır. Türk kahvesine özel fincanlarla ikram edilir. Dini bayramların, kız istemenin olmazsa olmazıdır. Tahtakale’de açılan ilk kahvehaneden sonra kahvehaneler de topraklarımızın her yanına yayılmıştır. Ayrıca kahve kolon kanserinin ortaya çıkma riskini azaltmaktadır. Sadece faydaları bununla da kalmaz, kalın bağırsak kanseri riskini de azalttığı gibi safra kanseri taş riskini de azalır. Ünlü bir kahvecimizin önerisi kahve yaparken temiz su kullanılması gerektiği yönündedir.

İçmeden önce telvenin dibe çökmesi beklenir. Su kahve bittikten sonra değil içilmeden alınmalıdır. Kahveler bu şekilde soframıza gelir, içilir. Ama ritüel burada bitmez. Sıra fal baktırmaya gelir. Kahve falı baktırmak en sevilen adetlerimizden biridir. Kahve falını sanal baktırmak da mümkün hale gelmiştir. Bunun için yapılması gereken sade, orta şekerli, ve şekerli kahve tercihlerinden birini seçmek, ve orta, koyu ikilisinden birine tıklamaktır. Daha sonrasında beliren sembollerin yorumları karşımıza gelir. Sanal fal baktırmanın en büyük avantajı evimizin rahatlığında ve hiç yer değiştirmeden ulaşılabilir olmasıdır.

Kahve falı bakılırken uyulması gereken kurallar vardır. Fincan kapatılırken baş üstünde saat istikametinin tersine üç kere çevrilmelidir. Kapatılmış fincanın üstüne metalik bir nesne bırakılmalıdır. Böylece hem fincan çabuk soğumuş olur hem kısmet gecikmeyecek olarak yorumlanır ve kötü ruhlar da uzaklaştırılır. Kahvenin soğuması için on dakika kadar beklenir. Fala bakarken falcının dikkat etmesi gereken bir nokta da ışığın fala bakan kişinin arkasından gelmesidir. Sıra fincanı açmaya gelir. Eğer fincan ve tabak yapışmışsa dileğin olacağına yorulur. Fincanın dibi karanlık değilse kişinin yüreğinin ferahlamış olduğuna işarettir. Eğer telve fincan dibinde aya benzer bir şekil alıyorsa fal baktıran kişinin yüreğine ay doğduğuna işarettir. Sıra fincanda çıkan sembolleri yorumlamaya gelir. Telvelerin kalp şeklinde olması falın bütününe göre yorumlanır. Genel olarak âşık olmak ve sevmek anlamlarına gelir. Kişi evli değilse kısmete yorulabilir. Eğer evliyse evlilikte olacak bir gelişmeye işaret edebilir. Kaplumbağa görmek ise hoş bir kadın ya da yakışıklı bir erkekle tanışılacağına yorulabilir.

Dikkat edilmesi gereken en önemli şey fal baktıranı çok üzmemek ya da çok sevindirmemektir.

Kahve Falına Fotografla Baktır

Yılan, fare, deve, balık… Sadece hayvanlar isimleri gibi görülebilir. Oysa sadece hayvan olmanın ötesinde ortak bir yanları vardır. Kahve falı baktırırken sembolize ettikleri. Yılan fal baktıranın çevresinden gelecek bir kötülüğe yorulur. Fare gelecekte olumsuzluklarla karşılaşılabileceğini, deve büyük bir kısmetin yolda olduğunu, balıksa mala kavuşulacağını anlatır. Peki bu sembollerle okunan kahve falı hayatımıza ne zaman girdi? Her şey Osmanlı Devleti zamanına dayanıyor. Yavuz Sultan zamanında doğuya seferler yapılırdı. Bu seferlerle kahve saraya girdi ve sarayda çok itibarlı hale geldi. Hatta bir görevli bulunması gerekti ve bu kişiye kahvecibaşı dendi. Kahve falı da itibarının artması ile cariyeler arasında da sık içilir oldu. Bu dönemlerde cariyelerin dedikodu yapması yasaktı ve bu durumda imdada kahve yetişti. Cariyeler kahveden fal bakmaya, şekilleri yorumlamaya ve birbirlerine bu yorumlamaları aktarmaya başladılar. Amaçları dedikoduları bu yöntemle birbirlerine aktarmaktı. Zamanla saray dışında da kahvehaneler açıldı ve kahve içmek ülkeye yayıldı.

Artık cariyeler yok ama günümüz kadınının fal baktırma isteği geçmiş değil. Fal bakan ve baktıran kişinin yüz yüze olmasına artık gerek de yok. Sanal fal baktırma sayesinde çeşitli mecralardan fal bakan ve baktıran kişiler bir araya gelebiliyor ve böylece fal baktıran kişi evinden bile çıkmamış oluyor. Böylece kişiler hem hayatları ile ilgili soruların cevaplarına ulaşmış oluyorlar hem de hiç yorulmuyorlar. Sanal kahve falına online baktırabilmeleri kişilere oldukça kolaylık sağlıyor.

Kahve falına fotolu baktırmak da mümkün. Bunun için yapılması gerekenleri özetlemek gerekir. Kahve içilir, kapatılır ve soğuması beklenir. Fincan kapatılırken dilek tutulmalıdır. Kahve telvesi yeterli miktarda olmalıdır. Kahve içilirken fincanın aynı yerinden içilmesine dikkat edilmelidir. İçildikten sonra fincanın içinde kalan telve karıştırılmamalıdır. Soğuyan fincan kaldırılmalıdır. Bu işlemler gerçekleştirildikten sonra sıra fotoğrafların çekilmesine gelmektedir. Fotoğraflar fincanın içini net göstermelidir, fincanın sapının görünmesi gerektiği de unutulmamalıdır.

Bütün kehanet yöntemleri ülkeden ülkeye, zamandan zamana değişse de hep bir şeye hizmet etmiştir. İnsanların geleceğe duyduğu bitmek bilmez merak. Kişiler eylemlerinin sonuçlarını, hayatın kendilerine ne getireceğini, gelecekte olabilecekleri merak etmişlerdir. İlkel insanların Ay ve Güneş tutulmalarından anlam çıkardıkları günlerden günümüzün teknolojik fal bakma yöntemlerinin uygulanmasına gelinmiştir. Geçmişte rüzgârların esişi, gök kuşağı çıkması, depremlerin oluşması hep geleceğe dair işaretler olarak görülüyordu. Günümüzde, özellikle ülkemizde bu tabiat olaylarından anlamlar çıkartılmasa da fal baktırma ve falcılık itibarını korumaktadır.