Numerolojide Sayılar

Sayı bilimi olarak da bilinen numeroloji; evrendeki her olayın, kişinin, canlı ve cansız varlığın varolma ya da davranış sebeplerini sayılar ile açıklamaya çalışır. Numerolojiye inanan kişilere göre evrendeki her şey sayılarla alakalıdır, evrenin düzeni sayılarla işlemektedir. Tarih boyunca bütün uygarlıklar az da olsa numerolojiyle ilgilenmiştir ve sayılara göre kendilerince uğurlu ve uğursuz sayılar gibi bazı kurallar da koymuşlardır.

numerolojide sayılarNumerolojide sayılar olumlu, kuşkulu ve olumsuz olarak üç grupta incelenir fakat 73’ten büyük sayıların bir sınıfı yoktur. Eğer herhangi bir olaya numeroloji ile yaklaşıldığında sonuç 73’ten büyük bir sayı çıkarsa, bu sayının rakamları birbirleriyle toplanmalı ve sayı 73’ten küçük hale getirilmelidir. Sınıflarına göre sayıları inceleyecek olursak; 1, 3, 4, 7, 10, 17, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 34, 37, 40, 46, 52, 55, 61, 64, 69, 70 ve 73 olumlu sayılar olarak kabul edilirken 9, 11, 13, 20, 21, 29, 36, 38, 45, 47, 49, 51, 54, 56, 63, 65, 67 ve 72 kuşkulu sayılardır. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 26, 28, 32, 33, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 48, 52, 53, 57, 59, 60, 62, 66, 68 ve 71 ise olumsuz sayılardır. Olumsuz sayılardan birine sahip olmanız hayatınızın tahmin edilemeyen bir süre boyunca aksiliklerle ve negatif enerji ile dolu olacağını göstermektedir. Olumlu sayılar ise hayatınızdaki pozitifliği, şansı ve iyiliği temsil eder. Eğer kuşkulu sayılardan herhangi biri çıkarsa durumunuz hakkında yorum yapılamamaktadır.

Numerolojide sayılar bu şekilde gruplandırılsa da bunun detaylandırılarak 1’den 9’a kadar her rakama bir anlam yüklenilerek bakılan fal türleri de mevcuttur. Örnek olarak, ad ve soyadın sayısal karşılığının numeroloji ile bulunarak, çıkan rakama göre yorumlama yapılması ile bakılan başka bir sayı falı yöntemi verilebilir. Bu yöntem internet kullanımının artması ve insanların sayılar hakkında daha çok bilgilenmesi sonucu popülerliğini arttırmıştır.

Numeroloji Cetveli

Antik Çağ’da temelleri atılıp, çok az değişikliğe maruz kalarak günümüze kadar ulaşan numeroloji bir sayı bilimidir. Astroloji gibi her uygarlık numerolojiyi kendi bilgileriyle, kültürel ve sosyolojik durumlarıyla yorumlamıştır. Bu sebeple numeroloji binlerce farklı yöntemle yorumlanabilmektedir fakat kaç tane yöntem olursa olsun hepsinin temelde anlaştıkları bir kaç nokta bulunmaktadır. örnek olarak; sayılar 3 farklı grupta incelenir; olumlu, olumsuz ve kuşkulu sayılar. Olumlu sayıya sahip olmak işlerinizin iyi yönde gelişmeye devam edeceğine, olumsuz sayılar negatif enerjiye sahip olduğunuza işarettir. Kuşkulu sayılar hakkında yorum yapılamamaktadır. İkinci kural ise 73’ten büyük olan sayılar belli bir gruba ait değildir. Numeroloji ile çözümlenen herhangi bir olayın sonucunda çıkan sayı 73’ten büyük olursa sayının rakamları birbirleriyle toplanmalı ve çıkan sayıya göre yorum yapılmalıdır.

numeroloji cetveliNumerolojinin kullanılabilmesi için tarihler boyunca değişen ve günümüzde en son olarak çağdaş numeroloji cetveli halini alan cetveller kullanılmaktadır. Bu cetvelde harflerin hangi sayılara karşılık geldiği yazar ve sayı falının da temelini oluştururlar.

Sayı falına bakılırken isim ve soyisminizin harflerine karşılık gelen rakamları numeroloji cetveli yardımıyla bulduktan sonra hepsini toplayarak bir sayı elde edilir. Eğer doğduğunuz andan itibaren isminiz ya da soyadınız değiştiyse bu değişim gözardı edilir. Doğum esnasında size verilen ad ve soyad önemlidir. Evlenme sebebiyle değişen soyadları da sayı falı bakılırken kullanılmaz. İsim ve soyisminizdeki harflere karşılık gelen sayıların toplamı ile bulunan sayı iki basamaklı ise, tek haneli bir sayı olana kadar sayının içindeki rakamlar birbirleriyle toplanmalıdır. Bu işlemle bulduğumuz sayı kader sayısıdır ve karşılığında çıkan rakamın sayı falındaki anlamı yorumlanarak sayı falına bakılmış olur. Kader sayısı dışında gönül sayısı ve kişilik sayısı da bulunabilir. Gönül sayısı, isim ve soyisminizin sesli harflerinin rakam karşılıklarının toplanarak yine tek haneli bir sayıya indirgenmesiyle bulunur. Kişilik sayısı ise tam tersi olarak sessiz harflerle işlem yapılarak bulunur. Tüm bunlara ek olarak doğum tarihinizdeki rakamların yardımıyla bulunan doğum sayısı da bulunmaktadır. Tam doğum tarihinizdeki gün, ay ve yıla ait rakamlar toplanır. 2 basamaklı çıkan bu sayı yine kendi içerisinde tekrar tekrar toplanarak en son tek haneli bir sayı elde edilir ve bu sayı sizin doğum sayınız demektir.

Numeroloji hakkındaki diğer yazılarımızı görmek isterseniz buraya tıklayarak yazımıza ulaşabilirsiniz.

 

 

 

Numeroloji

Numeroloji yani sayı bilimi, tıpkı astroloji gibi, tarihi Antik Çağ’a kadar uzanan bir bilim dalıdır. Numerolojiye göre evrendeki hiçbir şey rastlantı ya da tesadüf değildir. Gördüğümüz ya da göremediğimiz her şey sayılarla alakalıdır ve belirli bir düzende ilerlemektedir. Tarihte bilinen her uygarlık numerolojiyle ilgilenmiş ve bu konuda kendilerince bazı kurallar belirlemişlerdir. Bu kurallara örnek olarak her uygarlığın ya da dinin kendine göre uğurlu ve uğursuz sayısı olması gösterilebilir. En çok verilen örnek olarak, Babil’de 28 sayısı kutsaldı. 28 sayısının kutsal kabul edilmesinin sebebi, 7 ve 4 gibi iki kutsal sayının çarpımı olması ve aynı zamanda ilk 7 sayının da toplamı olmasıdır. Bu şekilde karar verilerek ya da denemeler sonucunda, her uygarlık kendisi için bazı sayılar bulmuştur.

nümerolojiNumerolojinin kullanım alanları ve kaynakları her zaman için sınırsızdır. Bir uçta batıl inançlara ve rivayetlere dayanıyorken diğer uçta toplumun yapısına ve bilinçaltına da dokunmaktadır. Numerolojinin fal olarak kullanılmasındaki asıl amaç kader sayısınızı ya da kişisel sayınızı bulmak ve daha sonrasında da bu sayının anlamına göre yorumlamalar yapmaktır. Antik Çağlardaki numeroloji cetvellerini günümüze uyarlayarak oluşturulan çağdaş cetvellerini kullanarak kader sayınızı bulabilirsiniz.

Kader ya da kişisel sayınızı bulabilmek için isim ve soyisminizdeki her harfe karşılık gelen rakamı bulup bunları toplamalısınız. Evlenme ya da daha farklı sebeplerle isim ya da soyisminiz değiştiyse, değişikliği önemsemeden doğumda size verilen isim ve soyisminizi kullanmalısınız. Çağdaş numeroloji cetveline göre harflerin karşılıklarına bakacak olursak; A, J, S ve Ş bire; B, K, T ikiye; C, Ç, L ,U ve Ü üçe eşittir. D, M ve N dörde eşitken E, N ve W beşe denk gelmektedir. F, O, Ö ve X altıya; G, Ğ, P ve Y yediye; H, Q ve Z sekize ve son olarak I,İ ve R ise dokuza eşittir. Bu talimatlara göre isim ve soyisminizdeki harflere karşılık gelen rakamları toplayıp, en son tek haneli bir sayı çıkana kadar toplama işlemine devam ederseniz kişisel sayınızı bulmuş olursunuz.

Ayrıca bu yöntemle doğum sayınızı, gönül ve kişilik sayınızı da bulabilirsiniz. İsim ve soyisminizdeki sesli harfleri belirleyip sadece bunlara karşılık gelen rakamları toplarsanız gönül sayınızı bulabilirsiniz. Aynı işlemi sessiz harflerle yaparsanız da kişilik sayınızı bulursunuz. Doğum sayınızı bulmak için ise gün, ay ve yıl olarak tam doğum tarihinizdeki rakamları toplamanız gerekmektedir. Tekrar hatırlatmamız gerekirse, bu üç sayınızı bulurken de en sonda tek haneli bir sayıya ulaşana kadar rakamları birbiriyle toplamanız gerekmektedir.

Numeroloji hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.