Erasmus Yurtdışı Eğitim Sınavında Neler Çıkar

Erasmus, Avrupa Birliği tarafından hazırlanmış, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine, eğitim görevlilerine bir süreliğine yurtdışında eğitim hakkı tanıyan bir programdır. Her okul kendisinin belirlediği tarihte, programa katılmak isteyen öğrencilerin dil seviyesini ölçen bir sınav düzenler. Dolayısıyla her okulun kendine özgü bir Erasmus sınavı vardır. Bu sınav genellikle dil sınavı ve mülakat olarak ikiye ayrılmaktadır.

Dil Sınavı

Dil sınavı ilk bölümdür. Önünüze gelen bir deste sayfayı görünce telaşa kapılmayın. Her sınavda çıkacak sorular belli başlı konuları ele alır. Örnek bir dil sınavı ile çıkacakları size anlatmam gerekirse, bir kısım İngilizce kullanımınızı ölçmek adına ayrılır. Bir bölümündeyse kelime haznenizi sorgulamak için boşluk doldurma soruları çıkabilir. Başka bir bölümde yine boşluk doldurma sorularıyla kelime yapımınız ölçülebilir. Farklı bir bölümdeyse bir cümle verilebilir ve bu cümlede bazı kelimelerin altı çizili olur ve sizden içinde hata olan kelimeyi işaretlemenizi ister. Bu sizin hata tanımada ne kadar iyi olduğunuzu ölçer. Bir başka bölümdeyse size bir okuma paragrafı verilir ve bu şekilde dil bilginiz ölçülebilir, cümleleri alternatiflerine çevirmeniz istenebilir.

Başka bir kısımdaysa okuduğunu anlamadaki yeteneğinizi ölçmek adına ayrılmış olabilir. Bir paragraf verilir ve altında paragrafla ilgili sorular sorulur. Paragraf bir doğa olayından bahsediyor olabilir, bir spor dalından bahsediyor olabilir. Bunlar değişkenlik gösterir. Başka bir kısımdaysa belli bir konu verilerek sizden kompozisyon yazmanız istenilebilir. Bu sizin İngilizce yazımındaki yeteneğinizi öğrenmek içindir. Kısaca özetlemek gerekirse bir dil sınavında genel olarak dil bilginiz, okuduğunuzu anlayabiliyor oluşunuz ve cümle kurma şekliniz ölçülür.

 Mülakat Sınavı

Dil sınavından sonra ise mülakat sınavı yapılmaktadır. Bu mülakatta ise sizi değerlendiren insanlar hayatınız, bir konu hakkında düşünceleriniz, amaçlarınız, neden yurtdışı deneyimi istediğiniz hakkında size sorular sorabilir. Değişkenlik gösteren bu sorularla bir sohbet ortamı yaratılır ve konuşmada yeteneğiniz ölçülür.

Her üniversitede sınavlar farklı tarihe, farklı soru sayısına sahip olsa da genel olarak ölçülen dili ne derecede iyi ve akıcı kullandığınızdır. Sınav anındaki ruh haliniz, kendine güveniniz belirleyici bir etkendir. Sınav öncesi İngilizcenin bir ders değil bir dil olduğunun bilincinde olarak hazırlanmak ve buna dayalı pratiklerle kendini geliştirmek doğru olandır. Sınavlar sonrası her okulda yine değişkenlik gösteren sayıda öğrenciye programa girme şansı tanır. Belli sıralamaya girebilmiş öğrencilere hibe denilen para desteği verilir. Sonrasında ise bu uzun sınav kısacık bir anı olarak aklımızda kalır.