Kişiye Ait İnşaatlar

İnşaatlar ve İnsanlar

Tarih boyunca insanlar göçebe yaşamışlar ve daha sonra yerleşik hayata geçmişlerdir. Bu durum da ilk önceleri herhangi bir inşaat işine girişmemişler yerleşik hayatla birlikte ev ve yapı iş yeri sahibi olmak istemişlerdir. Bu isteklerin gereği olarak da insanlar inşaat sektörlerine yönelmişlerdir. İnşaat sektörü de bu istek ve teknolojik gelişmelerle birlikte büyük bir gelişme sağlamıştır. Günümüzde en büyük sektörler arasında yer alan inşaat işleri, diğer tüm sektörlerinde alt yapısını oluşturur.

İnşaat Sektörü Sahipleri

İnşaat sektörü de diğer büyük gelir getiren sektörler gibi özellikle varlık kişiler tarafından kontrol edilen bir sektördür. Günümüzde en fazla kazanç sağlayan sektörler arasına girmeyi başarmıştır. Birçok sektörün de varlığı inşaat sektörüne bağımlı hale gelmiştir. Özellikle teknolojik gelişimlerle birlikte gelişim de ve değişim de çığır açan inşaat sektörü %90 özel sektör içerisinde yer alır. Devlet kurumları arasında da inşaat sektörüne yönelmiş kuruluşlar vardır. Bu kuruluşların en önemlisi TOKİ’dir. Genel olarak özel sektör içerisinde yer alan inşaat sektörü şahıslara aittir. Küçük şehirler de ve kırsal alanlarda ise inşaat işleri, insanların kendi aralarında oluşturdukları küçük gruplar tarafından yapılmaktadır. Bu işler büyük şirketler gibi çalışmalar yapamaz fakat yine de çok tercih edilen yöntemler arasındadır.

İnşaatların güvenli ve sağlam bir şekilde olmasının en temel sebebi devlet kurumları tarafından değerlendirilebilir olmasıdır. Küçük yerler ve kırsal alanlardaki insanların yapmış olduğu yapıların denetimi sağlanır fakat teknoloji kullanımı olmadığından dolayı sağlamlığı çok güvenilir değildir. Genellikle usta diye tabir edilen bu kişiler yapıların çoğunu ilkel yöntemlerle yaparlar. Bundan dolayı inşaatların devlet tarafından veya büyük şirketler tarafından yapılması doğru işlemlerdir. İnşaat şirketlerin çoğu kişiye aittir.